Hyppää sisältöön

Asianosaisen kuuleminen kiinteistötoimituksessa

Diaarinumero: OKV/1834/1/2010
Antopäivä: 7.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: huomautus

Toimitusinsinööri oli kiinteistötoimituksen jatkokokouksessa päättänyt lakkauttaa tarpeettomana valtion vanhat tieoikeudet kantelijan omistamalla kiinteistöllä.  Toimitusinsinööri ei ollut tiedottanut toimituksesta asianosaisen asemassa olleelle kantelijalle. Asianosaiselle olisi tullut varata tilaisuus tulla kuulluksi lähettämällä hänelle kutsukirje siihen kokoukseen, jossa rasitteen poistamiset oli tehty. Toimitusinsinöörin virheen vuoksi kantelijaa ei ollut kuultu perustuslaissa ja kiinteistönmuodostamislaissa säädetyllä tavalla ja näin ollen toimitusinsinööri oli menetellyt lain vastaisesti. Maanmittauslaitoksen ja apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kuulemista koskeva tiedottamisvirhe ei ollut vähäinen virhe. Apulaisoikeuskansleri antoi toimitusinsinöörille huomautuksen vastaisen varalle laiminlyönnistä noudattaa perustuslaissa ja kiinteistönmuodostamislaissa turvattuja asianosaisen kuulemista koskevia säännöksiä.