Hyppää sisältöön

Asianmukainen palvelu ei toteutunut TE-toimistossa

Diaarinumero: OKV/2281/1/2017
Antopäivä: 18.4.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle TE-toimiston huomiota hyvän hallinnon velvoitteiden noudattamiseen sekä velvollisuuteen huolehtia koko henkilöstönsä asiakaspalveluosaamisesta.

Kantelijalle ei maksettu hänen hakemaansa työmarkkinatukea, koska hänen työnhakunsa oli aiheettomasti katkaistu. Hänen aiheetonta katkaisua koskeviin yhteydenottoihinsa ei TE-toimistosta vastattu. TE-toimisto myönsi näin tapahtuneen ja ilmoitti puuttuneensa asiaan sen tultua ilmi. TE-toimiston selvityksen mukaan kantelijan vastuuvirkailija vaihdettiin ja asia otettiin henkilöstön perehdytyksessä huomioon.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelija ei ollut saanut hyvän hallinnon edellyttämää asianmukaista palvelua. TE-toimiston selvityksen perusteella vaikutti siltä, ettei kyse ollut kuitenkaan laajemmasta ongelmasta, vaan yksittäisen viranhaltijan menettelystä, johon viraston johto on puuttunut. Tämän ohella TE-toimisto oli lyhyesti todennut ottaneensa asian huomioon henkilöstön perehdytyksessä.