Hyppää sisältöön

Asian riittävä selvittäminen

Diaarinumero: OKV/562/1/2015
Antopäivä: 6.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Henkilön muuttaessa ulkomaille Kelan tulee ratkaista, onko henkilöön edelleen sovellettava Suomen sosiaalilainsäädäntöä vai onko hänet poistettava Suomen sosiaaliturvasta.  Kelan on perustettava päätöksensä tosiseikkoihin, joiden selvittäminen on sen vastuulla.

Asian selvittämiseksi Kela lähettää ulkomaille muuttaneelle henkilölle kertaalleen selvityspyynnön, johon tulee vastata noin kahden viikon kuluessa. Mikäli vastausta ei anneta, Kela poistaa henkilön Suomen sosiaaliturvasta.

Kantelijan selvityksen mukaan Kelan kirje oli viipynyt postissa niin, että postin kulku huomioon ottaen hänelle jäi vain 1-2 päivää selvityksen antamiseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että viranomaisen menettelyn tulee mahdollistaa tosiasiallisen kuulemisen toteutuminen. Postin kulussa ulkomaille on sekä ajallisia että sen perille menoa koskevia epävarmuustekijöitä. Lyhyehkö vastausaika ei varmistanut tosiasiallisen kuulemisen toteutumista ja siten todellisen tilanteen selvittämistä. Kelan selvittämisvelvollisuutta korosti vastaamattomuudelle asetettu raskas seuraamus eli Suomen sosiaaliturvasta poistaminen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen selvittää riittävästi päätöstensä perusteena olevat tosiasiat.