Hyppää sisältöön

Asian pitkä kokonaiskäsittelyaika ympäristöterveydenhuollossa

Diaarinumero: OKV/254/1/2010
Antopäivä: 18.6.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys käsitys

Kantelijat olivat ottaneet yhteyttä kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon ensimmäisen kerran vuonna 1998 asuntonsa epäillystä kosteusvauriosta. Saatujen selvitysten mukaan asian lopullinen ratkaisu ja korjaustoimenpiteet saatiin päätökseen lokakuussa 2006. Asian selvittämiseen kokonaisuudessa oli näin ollen mennyt yli seitsemän vuotta.

Asiassa oli tehty useita korjaustoimenpiteitä ja asiaa oli käsitelty ennen asian lopullista selvittämistä useissa viranomaisissa. Koska kyseessä oli asuinhuoneistossa oleva kosteusvaurio, josta voi aiheutua terveyshaitta, asioiden selvittäminen ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen oli kestänyt kokonaisuutena arvioiden kohtuuttoman kauan.

Käsittelyn aikana apulaisoikeuskanslerin tietoon tuli, että asian käsittely ei ole vieläkään kokonaisuudessaan päättynyt.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen, erityisesti ympäristöterveydenhuollon ja ympäristölautakunnan huomiota asioiden viivytyksettömään selvittämiseen.