Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen konkurssiasiamiehen toimistossa

Diaarinumero: OKV/333/10/2021
Antopäivä: 29.6.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi konkurssiasiamiehen toimistolle sekä toimiston esittelijänä toimineelle konkurssiylitarkastajalle huomautukset asian viivytyksetöntä käsittelyä koskevien lainsäännösten vastaisesta menettelystä. 

Asian käsittely oli kestänyt konkurssiasiamiehen toimistossa neljä vuotta ja kolme kuukautta. Tämä ylitti merkittävästi konkurssiasiamiehen toimiston selvityksessään esiintuoman kuuden kuukauden käsittelyaikatavoitteen. Konkurssiasiamiehen toimistosta oli vastattu kantelijayhtiön toimenpidepyyntöön vasta samassa yhteydessä, kun se antoi apulaisoikeuskanslerille selvityksensä kanteluasiassa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asian jättämistä lähes neljäksi vuodeksi ilman aktiivisia toimenpiteitä ei voitu pitää saadun selvityksen perusteella hyväksyttävänä.  Apulaisoikeuskansleri katsoi, että toimenpidepyynnön käsittely konkurssiasiamiehen toimistossa oli viivästynyt aiheettomasti ja käsittelyn kokonaiskesto oli ollut kantelijayhtiölle kohtuuton.