Hyppää sisältöön

Asian käsittelyaika hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/988/1/2014
Antopäivä: 28.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kansainvälistä veroasiaa koskevan valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli ollut 21,3 kuukautta. Kansainvälisten verovalitusten käsittelyajat oli vuosien 2012 ja 2013 jälkeen saatu kuitenkin selvästi lyhenemään. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä valituksen kohtuuttoman pitkästä käsittelyajasta hallinto-oikeuden tietoon.