Hyppää sisältöön

Asian käsittelyaika hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/1822/1/2014
Antopäivä: 21.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kunnallisvalituksen käsittely hallinto-oikeudessa kesti 19 kuukautta. Kunnallisasioiden keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli selvityksen mukaan 9,5 kuukautta. Kysymys ei ollut laajasta, tulkinnanvaraisesta asiasta, jonka selvittäminen ja ratkaiseminen olisi vaatinut erityisen paljon aikaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei valituksen käsittely tapahtunut perustuslain 21 §:n edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä.