Hyppää sisältöön

Asiakkaan neuvonta työ- ja elinkeinotoimistossa

Diaarinumero: OKV/1542/1/2014
Antopäivä: 29.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelijalta oli pyydetty uudelleen  työtodistusta, vaikka hän oli sen jo ajanvarausajallaan virkailijalle toimittanut.  Kantelija ei ollut voinut mennä hakemansa työvoimakoulutuksen haastatteluun sisarensa lasten hoidon takia.  Saadun selvityksen  mukaan kantelijan  kanssa oli käyty sähköpostikeskustelua mahdollisuudesta vaihtaa haastatteluaikaa ja todettu, että vaihtaminen ei ollut mahdollista. Selvityksen ja sähköpostiviestien mukaan kantelijalle  ei ollut tuolloin ilmoitettu, että koulutuksen valintatilaisuuteen menemättä jättämisestä seuraa selvityspyyntö ja mahdollisesti kielteinen työvoimapoliittinen lausunto.

Apulaisoikeuskansleri katsoi,  että työ- ja elinkeinotoimistossa ei ollut menetelty riittävän huolellisesti kantelijan  asioiden hoitamisessa. Kantelija oli joutunut toimittamaan työtodistuksensa uudelleen. Hallinnon toiminnan on oltava luotettavaa ja uskottavaa. Viranomaisen antamien neuvojen ja ohjeiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä, jotta hallinnon asiakas voi niiden perusteella suunnitella toimintaansa, toteuttaa oikeuksiaan sekä välttää oikeudenmenetykset. Saadun selvityksen perusteella kantelija  ei ollut saanut riittävää ohjausta ja neuvontaa työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen menemättä jättämisen seurauksista.

Apulaisoikeuskansleri saattoi  työ- ja elinkeinotoimiston tietoon valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentissa virkamiehen velvollisuuksista säädetyn. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota   hallintolain 8 §:n 1 momentissa säädetyn neuvonnan antamisesta esittämiinsä kannanottoihin  ja yleisesti hallintolain 7 ja 8 §:n soveltamiseen työttömyysetuuden hakijoiden ohjauksessa.