Hyppää sisältöön

Asiakkaan neuvonta

Diaarinumero: OKV/501/10/2022
Antopäivä: 21.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota viranomaisen neuvontavelvollisuuden lainmukaiseen toteuttamiseen hyvän hallinnon ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

Kantelija oli ilmaissut Kelalle olevansa tyytymätön sairauspäivärahasta annettuun päätökseen. Kantelija oli pyytänyt muun muassa selvennöstä päätökseen, jotta hän osaisi tehdä valituksen. Saadun selvityksen perusteella Kelasta ei ollut todettu kantelijalle selkeästi, että hänen tulee tehdä päätöksestä kirjallinen valitus määräajassa. Kantelijan valitus oli myöhästynyt ja jätetty tutkimatta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluu huolehtiminen siitä, että asiakkaalla on selkeä käsitys menettelyllisten oikeuksiensa käyttämisestä. Asiakkaan mahdolliset väärinkäsitykset menettelyllisistä kysymyksistä olisi pyrittävä oikaisemaan. Apulaisoikeuskansleri totesi, että Kela ei ollut neuvonut kantelijaa asioinnissa ja valituksen tekemisessä hallintolaissa säädetyn neuvontavelvollisuuden mukaisesti.