Hyppää sisältöön

Asiakirjojen antamisesta perittävän maksun tulee olla asetuksen mukainen

Diaarinumero: OKV/359/1/2018
Antopäivä: 16.5.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen huomiota siihen, että suoritteiden hinnoittelua koskevissa päätöksissä tulee noudattaa aluehallintovirastojen maksuista annettuja valtioneuvoston asetuksia.

Kantelussa oli kyse siitä, että aluehallintovirastosta kantelijalle ilmoitettu suoritemaksun määrä oli ollut ristiriidassa sen kanssa, mitä maksusta oli säädetty valtioneuvoston asetuksessa. Ilmoitettu maksu oli perustunut aluehallintovirastojen suoritemaksupäätökseen, jonka antamisesta oli vastannut mainittu vastuualue.