Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Diaarinumero: OKV/539/10/2022
Antopäivä: 16.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Turun kaupungin rakennusvalvonnan huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen. Rakennusvalvonta ei ollut käsitellyt kantelijan asiakirjapyyntöä julkisuuslaissa edellytetyin tavoin vaan oli jättänyt vastaamatta siihen.  

Rakennus- ja lupalautakunta totesi selvityksessään kantelijan tiedustelleen sellaisia tietoja, joista ei ollut olemassa asiakirjaa tai joita ei voitu pitää julkisuuslain mukaisena viranomaisen asiakirjana. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiakirjojen antamisen kieltäytymisen syynä voi olla se, ettei viranomaisella ole pyydettyjä asiakirjoja. Pyydetty tieto voi myös olla asiakirjassa, joka ei ole viranomaisen arvion mukaan julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja. Viranomainen ei kuitenkaan voi jättäytyä passiiviseksi asiakirjoja tai tietoja koskevan pyynnön saatuaan.