Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1000/1/2012
Antopäivä: 29.1.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt käräjäoikeuteen kirjallisen asiakirjapyynnön koskien vastaajan vastausta asiassa, jossa hän itse oli ollut asianosaisena. Asiakirja oli kantelijalle käräjäoikeuden arkistopäiväkirjan mukaan jo aikaisemmin toimitettu, mutta kantelija ei kertomansa mukaan ollut sitä saanut. Kantelijaan ei oltu asiakirjapyynnön johdosta yhteydessä eikä hänelle myöskään toimitettu pyydettyä asiakirjaa. Selvityksen mukaan asiakirjaa ei ollut toimitettu sen vuoksi, että kyseinen asiakirja oli jo kantelijalle toimitettu. Tästä syystä käräjäoikeus oli pitänyt asiakirjapyyntöä epäasiallisena.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota siihen, että asiakirjapyyntöön on reagoitava julkisuuslaissa säädetyllä tavalla ja annettava siihen ratkaisu. Ratkaisu ei voi olla yhteydenotosta pidättäytyminen. Kun julkisuuslain pääsäännön mukaan asiakirjapyyntöä ei ole tarpeen perustella, ei kantelijan esittämällä asiakirjapyynnön perustelulla ollut merkitystä asian oikeudellisessa arvioinnissa. Sillä, oliko asiakirja jo aikaisemmin kantelijalle ilman erillistä pyyntöä toimitettu, oli merkitystä asiakirjasta perittävän toimitusmaksun kannalta.