Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Diaarinumero: OKV/916/1/2011
Antopäivä: 2.10.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelussaan henkilö katsoi, ettei kunta ollut antanut hänen pyytämäänsä asiakirjaa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka kantelija ei ollut esittänyt kunnalle yksiselitteisesti julkisuuslaissa tarkoitettua asiakirjapyyntöä, olisi pyyntö tullut asiakirjaa koskevien mainintojen perusteella tulkita perusoikeusmyönteisesti tietopyynnöksi ja annettava niihin julkisuuslain mukainen valituskelpoinen päätös. Epäselvässä tilanteessa asiakkaalta tulisi hyvän hallinnon 7 ja 8 §:n palveluperiaatteen ja neuvontavelvollisuuden mukaisesti tiedustella, haluaako hän asiaa käsiteltävän julkisuuslain mukaisena asiakirjapyyntönä.

Oikeuskanslerinvirastolle antamassaan lausunnossa kunta ilmoitti, että kantelun tarkoittamia tietoja ei annettu siksi, että kunnan näkemyksen mukaan ne eivät muodostaneet julkisuuslaissa tarkoitettua asiakirjaa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kun asiakirjaa kieltäydytään antamasta, asiassa on julkisuuslain 14 §:n mukaan tehtävä valituskelpoinen päätös. Tämä koskee myös kieltäytymistä sillä perusteella, että viranomainen ei katso asiakirjaa julkisuuslain tarkoittamaksi asiakirjaksi. Kyseinen tilanne muodostaa yhden kieltäytymisperusteen ja myös näissä tapauksissa asia on voitava saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.