Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata määräajassa

Diaarinumero: OKV/143/1/2017
Antopäivä: 9.1.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Luonnonvarakeskuksen huomiota julkisuuslain määräaikojen noudattamiseen. Kantelija oli tehnyt Luonnonvarakeskukselle asiakirjapyynnön, johon vastattiin inhimillisen erehdyksen vuoksi vasta neljän kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.