Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöä koskeva maksu

Diaarinumero: OKV/1057/1/2018
Antopäivä: 27.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli ilmoittanut perivänsä asiakirjapyynnön toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista maksun, joka perustui aluehallintoviraston antamaan vanhaan suoritemaksupäätökseen, vaikka tuolloin oli jo voimassa viraston antama uusi suoritemaksupäätös. Sen vuoksi vastuualueen esittämä arvio asiakirjapyynnöstä veloitettavista maksuista perustui virheelliseen suoritehintaan ja oli virheellinen. Ilmoitus sisälsi lisäksi virheellisen tiedon arvonlisäveron perimisestä julkisoikeudellisia suoritteita koskevien maksujen yhteydessä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen huomiota huolellisuuteen annettaessa hallintolain edellyttämää neuvontaa ja vastattaessa asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.