Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/1703/1/2016
Antopäivä: 12.9.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota julkisuuslain säännöksiin ja huolellisuuteen asiakirjapyyntöjen käsittelemisessä.

Asiakirjapyynnön käsittely oli kestänyt Poliisihallituksessa kolme kuukautta. Asiakirjapyynnön virheellinen kirjaaminen ja lähettäminen poliisilaitokselle sekä asian palautuminen Poliisihallituksen käsittelyyn oli pidentänyt jo muutoinkin kohtuuttoman pitkää vastaamisaikaa. Viivästykset asian käsittelyssä olivat johtuneet Poliisihallituksen kirjaamon kyseisenä ajankohtana pahoin ruuhkautuneesta työtilanteesta. Poliisihallitus oli ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi.