Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä huolellisemmin

Diaarinumero: OKV/1382/1/2016 OKV/1464/1/2016
Antopäivä: 7.9.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota huolellisuuteen asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä, sillä kantelija ei ollut saanut pyytämäänsä haastehakemusta ennen apulaisoikeuskanslerin käräjäoikeuteen lähettämää selvityspyyntöä. Kantelijan asiakirjapyyntö oli kadonnut käräjäoikeudessa todennäköisesti inhimillisen erehdyksen takia.

Toisessa tapauksessa kantelija oli pyytänyt erään rikosasian tuomiota sen julistamispäivänä. Käräjäoikeuden mukaan tuomio oli valmistunut ja siten tullut julkiseksi vasta noin kaksi kuukautta sen julistamisen jälkeen. Viive oli johtunut käräjätuomarin muista töistä ja kyse oli ollut töiden etusijajärjestykseen asettamisesta lain suoman harkintavallan puitteissa. Tuomio oli lähetetty sekä asianosaisille että kantelijalle sen valmistumispäivää seuraavana päivänä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjäoikeudella oli ollut perusteltu syy saattaa tuomio kirjalliseen muotoon viiveellä. Käräjäoikeuden olisi kuitenkin ollut perusteltua tiedottaa kantelijalle siitä, ettei tuomio ollut saatavilla vielä sen julistamispäivänä.