Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittelyssä olisi tullut noudattaa julkisuuslakia

Diaarinumero: OKV/97/1/2016
Antopäivä: 16.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työtuomioistuimen huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslakia.

Kantelija oli pyytänyt työtuomioistuimen tuomarin nimikirjanotetta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeilta, jonka tehtäväksi oikeusministeriö oli siirtänyt nimikirjatietojen ylläpidon. Palkeet oli palvelusopimuksen mukaisesti pyytänyt työtuomioistuimelta lupaa nimikirjanotteen antamiseen. Kun työtuomioistuin ei ollut antanut lupaa, Palkeet oli ilmoittanut asiasta kantelijalle ja ohjannut tämän olemaan yhteydessä suoraan työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin oli kieltäytynyt antamasta päätöstä nimikirjanotteen antamisesta ja kertonut asian kuuluvan Palkeille. Kantelija oli sittemmin saanut päätöksen työtuomioistuimelta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan työtuomioistuin menetteli virheellisesti antaessaan kantelijalle vääriä ohjeita ja kieltäytyessään antamasta asiakirjapyyntöön päätöstä. Virheellisestä menettelystä oli seurannut, että kantelija ei ollut saanut päätöstä asiakirjapyyntöönsä julkisuuslaissa säädetyssä määräajassa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi lisäksi oikeusministeriön ja Palkeitten tietoon käsityksensä siitä, että siirrettäessä viranomaisen tehtäviä toisen hoidettavaksi on huolehdittava siitä, että viranomaisen asiakkaiden oikeudet eivät vaarannu puutteellisesti määriteltyjen käytäntöjen tai toimintavastuuta koskevien epäselvyyksien vuoksi.