Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Diaarinumero: OKV/1734/1/2014
Antopäivä: 10.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kaupungin perusturvajohtaja hylkäsi kuolleen henkilön elinaikaisia potilasasiakirjoja koskevan asiakirjapyynnön ja osoitti pyytäjän hakemaan päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella kaupungin perusturvalautakunnalta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ei säädetä asiakirjapyynnön käsittelyssä noudatettavasta menettelystä. Pyynnön käsittelyyn oli siten sovellettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) menettelysäännöksiä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti perusturvajohtajan huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslain menettelysäännöksiä.