Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/1529/10/2023
Antopäivä: 31.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Itä-Suomen poliisilaitoksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa asiakirjapyyntöjen käsittelyltä edellytettyyn joutuisuuteen. 

Kantelijan asiakirjapyyntöön vastaamiseen oli kulunut yli kuukausi. Asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty julkisuuslain edellyttämällä joutuisuudella, koska sen siirtäminen poliisilaitoksessa oikealle käsittelijälle oli viivästynyt.