Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely kunnassa

Diaarinumero: OKV/510/1/2012
Antopäivä: 2.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli pyytänyt kunnalta asiakirjoja. Kunnan virkamies oli kieltäytynyt luovuttamasta niitä julkisuuslain nojalla ja todennut, että kantelija voi saattaa asian valtuuston käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kunta menetteli virheellisesti, kun kantelijalta ei tiedusteltu haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Kantelijalle ei myöskään annettu valituskelpoista päätöstä asiassa.

Kantelija oli pyytänyt myös asiakirjaluetteloa, jota hän ei missään vaiheessa saanut. Huomioon ottaen hallintolain mukainen viranomaisen neuvontavelvollisuus ja julkisuuslain säännökset, kunnan virkamiesten olisi tullut pyrkiä kantelijan kanssa selvittämään ja yksilöimään ne asiakirjat, joista hän halusi tietoa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kunnan tietoon esittämänsä käsityksen kunnan virheellisestä menettelystä julkisuuslain ja hallintolain soveltamisessa.