Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely hyvinvointialueella

Diaarinumero: OKV/1631/10/2021
Antopäivä: 14.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiajohtajan ja viestintäjohtajan huomiota julkisuuslain säännöksiin, jotka velvoittavat viranomaista käsittelemään asiakirjapyynnön lain mukaisesti. Viranhaltijat olivat kieltäytyneet antamasta asiakirjaa, mutta he eivät antaneet pyytäjälle tietoa siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Asiakirjan pyytäjältä olisi tullut tiedustella tätä ja antaa myös tieto käsittelyyn liittyvistä maksuista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli asiakirjan pyytäjälle ei anneta asiasta valituskelpoista päätöstä, hänellä ei ole mahdollisuutta saattaa kysymystä asiakirjan julkisuudesta muutoksenhakutuomioistuimen arvioitavaksi. Kysymys oli siten asiakirjan pyytäjän oikeusturvan toteutumisesta.