Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/1144/1/2014
Antopäivä: 11.5.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty oikeusaputoimistossa lain edellyttämin tavoin. Asiakirjapyynnöstä kieltäytymisen syyn tulee perustua lakiin ja vaikka kieltäytymisperuste olisikin lain mukainen, niin se on ilmaistava asiakkaalle asiallisella ja sisällöltään neutraalilla tavalla.  Asiakkaalle on myös annettava selkeä tieto mahdollisuudesta saattaa asiakirjapyyntöä koskeva asia viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä ratkaistavaksi.