Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/236/1/2011
Antopäivä: 17.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelijan poliisiviranomaiselle osoittamaa asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain edellyttämällä tavalla.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle poliisipäällikön huomiota sen varmistamiseen, että poliisilaitoksen henkilökunnalla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta ja tietojen antamisessa noudatettavasta menettelystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi vastaisen varalle kantelijan asiakirjapyyntöä käsitelleiden poliisimiesten huomiota huolelliseen lain noudattamiseen asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä.