Hyppää sisältöön

Asiakirja olisi tullut toimittaa pyynnöstä myös toiseen kertaan

Diaarinumero: OKV/128/1/2017
Antopäivä: 3.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjäoikeuden huomiota velvollisuuteen toimittaa pyydetty asiakirja, vaikka sama asiakirja olisi toimitettu pyytäjälle jo aiemmin.

Kantelija oli pyytänyt käräjäoikeudelta kahteen kertaan diaaritietoja ja päiväkirjalehteä asiassa, jossa hän itse oli asianosaisena. Hän oli saanut pyytämänsä asiakirjan ensimmäisen pyyntönsä jälkeen. Jälkimmäisen asiakirjapyynnön jälkeen kantelijan ja käräjäoikeuden välillä oli ollut kirjeenvaihtoa, mutta pyydettyä asiakirjaa ei ollut toimitettu uudestaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että olisi ollut perusteltua ilmoittaa kantelijalle, ettei päiväkirjaan ollut tullut uusia merkintöjä hänen aikaisemman asiakirjapyyntönsä jälkeen, ja tiedustella, haluaako hän siitä huolimatta samat tiedot uudelleen.