Hyppää sisältöön

Asiakastietojen lokitietopyynnön käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/2503/10/2023 OKV/204/10/2024
Antopäivä: 27.3.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Helsingin kaupungin huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyn lokitietoja koskevien tietopyyntöjen käsittelemiseen siltä laissa edellytetyllä joutuisuudella. Kantelija ei ollut saanut kirjallisesti pyytämiään lokitietoja säädetyssä kahden kuukauden määräajassa.