Hyppää sisältöön

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän ajantasaisuus alaikäisten terveystietojen huoltajille näkymisen osalta

Diaarinumero: OKV/2264/10/2022
Antopäivä: 12.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti HUS Tietohallinnon huomiota Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän saattamiseksi viipymättä ajan tasalle niiltä osin, kun huoltajilla on oikeus nähdä alaikäisten lastensa terveystietoja.

Kantelija arvosteli Kanta-palvelua ja sen toteuttamista HUS:n alueella, koska 12–17-vuotiaiden huoltajat eivät näe lastensa terveystietoja palvelusta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö oli päivittänyt Kanta-palvelun toimintamallin ja siihen liittyvät määrittelyt ja toimintamalliohjeet aiemmin apulaisoikeuskanslerin tekemien ratkaisujen seurauksena. Järjestelmässä ei ole enää automaattisia ikärajoja sille, minkä ikäisen tiedot eivät lähtökohtaisesti näy vanhemmille. Lisäksi vuoden 2024 alussa tulee voimaan laki, jossa alaikäisen oletusarvoista kypsyyttä koskeva ikäraja toteutetaan lainsäädännön keinoin, kuten apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa (OKV/31/50/2019) edellytettiin. Näin ollen apulaisoikeuskanslerilla ei ollut enää huomautettavaa sosiaali- ja terveysministeriön menettelystä. 

HUS Tietohallinto on toteuttanut tiedonsiirtointegraation keväällä 2022, jonka jälkeen Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään on voitu tallentaa alaikäisen kypsyystasotieto hoitotapahtuman yhteydessä. Niin kutsutut vanhat tiedot eli tiedot, jotka on tallennettu potilastietojärjestelmistä Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta ennen potilastietojärjestelmään toteutettua päätöskyvyn arviointi –merkintää, eivät kuitenkaan jatkossakaan näy huoltajille. Tältä osin Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmä ei vastaa voimassa olevien lainsäännösten sisältöä huoltajien oikeudesta nähdä alaikäisen terveystietoja. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti HUS Tietohallinnon huomiota Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän saattamisesta viipymättä ajan tasalle myös tältä osin ja pyysi HUS Tietohallintoa ilmoittamaan tätä koskevista toimenpiteistään.