Hyppää sisältöön

Aserikosten muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1076/21/2024
Antopäivä: 4.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon aserikostyöryhmän mietinnöstä, jossa muun muassa ehdotetaan törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistuksen korottamista kahdeksi vuodeksi vankeutta. Oikeuskansleri totesi, että kansanvaltaisessa yhteiskunnassa erilaisten tekojen paheksuttavuuden määrittely on laajasti vaaleilla valitun lainsäätäjän harkintavallan piirissä. Jatkovalmistelussa olisi kuitenkin panostettava suhteellisuusperiaatteen arviointiin.