Hyppää sisältöön

Asemakaavan muutoshakemuksen käsittely viivästyi kohtuuttomasti

Diaarinumero: OKV/1227/1/2016
Antopäivä: 25.7.2017
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: huomautus

Oikeuskansleri antoi kaupunkisuunnittelukeskukselle huomautuksen asemakaavan muutoshakemuksen käsittelyn kohtuuttomasta viivästymisestä.

Asemakaavan muutoshakemus, joka koski kevyen liikenteen väylän muuttamista tontille ajon sallivaksi, oli saatettu vireille elokuussa 2010. Hakemus ratkaistiin huhtikuussa 2017 vasta sen jälkeen, kun oikeuskansleri oli pyytänyt kaupungilta selvitystä asian käsittelystä. Kaupungin mukaan pitkä käsittelyaika johtui pääosin runsaista henkilöstövaihdoksista, minkä lisäksi oli haluttu selvittää yhtenäinen ja johdonmukainen linja samanaikaisesti käsittelyssä olleiden vastaavien hakemusten kohdalla.

Oikeuskansleri totesi, ettei lainsäädännössä ole määritelty kaava-asioiden käsittelyaikoja. Oikeus kaavamuutoshakemuksen käsittelyyn kohtuullisessa ajassa voidaan kuitenkin johtaa perustuslain oikeusturvasäännöksestä ja käsittelyn viivytyksettömyyttä koskevasta hallintolain säännöksestä. Oikeuskanslerin mukaan kaupunki ei esittänyt oikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita sille, että kantelijan hakemuksen käsittely oli kestänyt lähes 6 vuotta ja 8 kuukautta. Selvityksestä ei käynyt ilmi, että asiassa olisi tehty uusia toimenpiteitä tai käyty neuvotteluja sen jälkeen, kun hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat linjaukset oli tehty noin kolme ja puoli vuotta sitten ja edellytykset päätöksenteolle olivat olemassa.

Oikeuskansleri totesi, että kaupungilla on velvollisuus järjestää tehtävänsä siten, että vireille tulleet asiat voidaan käsitellä ja saattaa päätökseen ilman aiheetonta viivytystä. Velvollisuuteen järjestää kaupungin palvelut asianmukaisesti sisältyy myös riittävän tehokas seuranta.