Hyppää sisältöön

Arviomuistio lautamiesten valintatavasta

Diaarinumero: OKV/445/21/2023
Antopäivä: 31.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lautamiesten valintatapaa koskevasta arviomuistiosta. 

Tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus edellyttävät oikeuskanslerin mukaan vahvoja takeita siitä, että tuomitsemistoiminta ei perustu vieraille vaikuttimille. Todellinen riippumattomuus ja puolueettomuus edellyttävät, että toiminta myös näyttää siltä. Tuomioistuimen riippumattomuuden ja puolueettomuuden ei saisi yksittäisessä asiassa edes vaikuttaa vaarantuneen. Oikeuskansleri yhtyikin arviomuistiossa esille tuotuun kantaan, jonka mukaan lautamiesten osallistumisen tuomioistuinten ratkaisutoimintaan voidaan arvioida aiheuttavan haittaa tuomioistuinlaitoksen poliittiselle neutraliteetille, jota juuri tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus edellyttävät. Lautamiesten avoimesti poliittinen valintatapa valinnan kuuluessa kunnanvaltuustoille on oikeuskanslerin mielestä kaiken kaikkiaan periaatteellinen ongelma, joka tulisi ratkaista.

Oikeuskansleri yhtyi arviomuistiossa esitettyyn näkemykseen, että rikosrekisterimerkintöjen tarkistamiseen tai mahdolliseen muuhun ehdokkaiden taustan tarkistukseen olisi syytä kiinnittää huomiota. Luontevinta oikeuskanslerin näkemyksen mukaan olisi, että lautamiesehdokkaiden rikostaustan selvittäminen kuuluisi sille taholle, joka huolehtii lautamiesten ehdokasasettelusta taikka sille taholle, jonka tehtäviin lautamiesten nimittämisprosessin hoitaminen tulisi jatkossa muiltakin osin kuulumaan. Oikeuskansleri piti Tuomioistuinvirastoa luontevana tahona hoitamaan lautamiesten nimittämisprosessia. 

Oikeuskansleri piti lisäksi perusteltuina arviomuistiossa esille tuotuja näkemyksiä siitä, että lautamiesjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Lautamiesjärjestelmän oikeuspoliittinen tarkoituksenmukaisuus olisi syytä arvioida siinä yhteydessä kattavasti.