Hyppää sisältöön

ARA:n ohjeistus asumisoikeusyhtiöiden perusparannuskorjauksissa

Diaarinumero: OKV/2058/10/2023
Antopäivä: 26.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi ARA:n tietoon asumisoikeusasunnoista annetun lain sisällöstä esittämänsä käsityksen. 

Jos asumisoikeusyhteisö haluaa tehdä huoneistossa korjaus- tai muutostöitä, on sen asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaan ilmoitettava siitä asumisoikeuden haltijalle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. ARA tulkitsi säännöstä siten, että asumisoikeusyhtiöllä olisi velvollisuus ilmoittaa halustaan suorittaa korjaus- tai muutostyö vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kuuden kuukauden määräaika on otettu lakiin asumisoikeuden haltijan suojaksi. Säännöksen tarkoituksen ja myös sen sanamuodon perusteella korjaus- tai muutostyöstä on ilmoitettava asumisoikeuden haltijalle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. Asumisoikeuden haltija ei hyödy siitä, että asumisoikeusyhtiö ilmoittaisi halustaan tehdä korjaus- tai muutostyö. Ilmoitusvelvollisuus ja siihen liittyvä määräaika on otettu lakiin sen vuoksi, että asumisoikeuden haltijalle jää riittävä aika valmistautua korjaus- ja muutostyöhön esimerkiksi järjestämällä itselleen korvaava asuminen korjaus- tai muutostyön ajaksi.