Hyppää sisältöön

Apulaisrehtorin menettely siivoustyön teettämisessä oppilaalla

Diaarinumero: OKV/15/50/2012
Antopäivä: 19.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri lähetti lehtikirjoituksessa esiintyneiden tietojen perusteella selvitys- ja lausuntopyynnön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Lempäälän Lempoisten koulussa sattuneen tapahtuman johdosta. Kaksi poikaa oli kouluajan jälkeen sotkenut koulun seinää ja ikkunoita. Koulun apulaisrehtori oli sopinut koulun oppilaan äidin kanssa, että pojat siivoavat sotkut viikonlopun aikana. Toiselle pojalle, joka ei ollut koulun oppilas, oli sattunut siivoamisessa vakava tapaturma ikkunalasin mennessä rikki.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että apulaisrehtori oli voinut vahingonkorvauslain säännösten mukaan sopia alaikäisen koulun oppilaan vanhemman kanssa siitä, että oppilas siivoaa aiheuttamansa vahingon. Apulaisrehtorin olisi kuitenkin tullut huolehtia oppilaan työturvallisuudesta. Tehtävä olisi tullut suorittaa valvotusti ja antaa siihen riittävä opastus ja välineet. Virallisen sovittelumenettelyn käyttäminen kyseisen kaltaisissa tilanteissa olisi hyödyllistä, jotta sovittelu tulisi hoidettua ammattitaitoisesti ja työsuoritus hoidettua ilman riskejä.