Hyppää sisältöön

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen selvityspyynnöt Covid-19-epidemian yhteydessä

Julkaisuajankohta 3.4.2020 12.18
Tiedote

Apulaisoikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa Covid-19-epidemiaan liittyen on 1.4.2020 ryhdytty muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

Oma aloite OKV/10/50/2020 Viranomaisten menettely koronaviruksen leviämisen estämisessä lentokentillä

Sosiaali- ja terveysministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä ulkoministeriöltä pyydetään selvitystä toimista, jotka liittyvät koronaviruksen leviämisen estämiseen lentokentillä, sekä viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen välisestä tiedonkulusta ja vastuunjaosta.

Apulaisoikeuskansleri on vielä 12.5.2020 pyytänyt selvitykset Vantaan kaupungilta ja valtioneuvoston kanslialta.

Oma aloite OKV/11/50/2020 Lastensuojelupalvelujen turvaaminen koronvirusepidemian aikana

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta pyydetään tietoja siitä, millä tavalla se sosiaalihuollon valvonta- ja ohjaustehtävänsä yhteydessä yhdessä aluehallintovirastojen kanssa seuraa lastensuojelun asiakasmäärien kehittymistä ja muuten lastensuojelun tilannetta kunnissa epidemian aikana ja erityisesti, kykenevätkö kunnat huolehtimaan asiakkuuksissaan jo olevien lasten palvelujen tarpeista ja havaitsemaan tai saamaan tietoa mahdollisista uusista lastensuojelupalvelujen tarpeessa olevista perheistä ja lapsista.

Oma aloite OKV/12/50/2020 Lasten- ja nuorisopsykiatristen palvelujen järjestäminen ja saatavuus koronavirusepidemian aikana

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa pyydetään toimittamaan tietoja ja arvionsa psykiatrisia palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten tilanteesta nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa sekä selvittämään, miten se yhdessä aluehallintovirastojen kanssa suorittamassaan ohjaus- ja valvontatehtävässä voi turvata näissä oloissa lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen tavoitettavuutta, saatavuutta ja toteuttamista.

Oma aloite OKV/13/50/2020 Työttömyyskassojen  asiamäärien kasvu Covid_19 pandemian ja poikkeusolojen vaikutusten vuoksi

Finanssivalvonnalta pyydetään selvitystä siitä, miten se seuraa työttömyyskassojen asiamääriä ja käsittelyaikoja ja sen mahdollista toimenpiteistä, joilla voidaan tukea työttömyyskassojen toimintaa asiamäärien kasvaessa.

Vanha sisältö