Hyppää sisältöön

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen puheenvuoro Tulevaisuuskatsaus ja oikeudenhoidon tulevaisuus -tilaisuudessa

Julkaisuajankohta 19.8.2022 12.37

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen piti 18.8.2022 puheenvuoron oikeusministeriön Tulevaisuuskatsaus ja oikeudenhoidon tulevaisuus -tilaisuudessa.

Ilmastokriisi, luontokato ja tulevien sukupolvien oikeudet

”Jokaiselle kuuluu perusoikeudet ja demokratiassa oikeus osallistua oman olemassaolonsa ehtojen määrittelyyn. Tämä on nyt ilmastokriisin ja luontokadon takia vaarassa. 

Nyt vallassa olevat sukupolvet käyttävät vielä nykyisiin lapsiin, nuoriin ja vielä syntymättömiin ihmisiin kohtuutonta valtaa siinä, että ne toiminnallaan epäävät näiden oikeuksien toteutumisen tuhoamalla meidän olemassaolon edellytyksiä ja aiheuttaen seurauksia, joista eivät itse joudu kärsimään tai kärsivät hyvin rajallisesti. 

Niiden, jotka lopulta kantavat päätösten seuraukset, olisi oltava sen päätöksenteon keskiössä ja osallisina siihen. Nyt tehtävät päätökset ratkaisevat lasten ja nuorten (ja syntymättömien sukupolvien) tulevaisuuden. 

Niinhän tietysti on aina, mutta nyt tilanne on vielä aivan uudella tasolla, koska kriisi on mittasuhteiltaan eksistentiaalinen. Yhdet sukupolvet polkevat toisten perusoikeuksia viemällä mahdollisuudet niiden toteuttamiseen. Nyt ylläpidettävä kulutus ja talousmalli ottavat valtavan määrän ympäristövelkaa, joka jää lasten, nuorten ja syntymättömien maksettavaksi.” (X, opiskelija Helsingistä, 25 v.)

Ilmastokriisi on eksistentiaalinen uhka yhteiskunnillemme; oikeusvaltiolle, demokratialle sekä perus- ja ihmisoikeuksille.

Sanalla sanoen tulevaisuudellemme.

Jatkuva kasvu ei ole enää mahdollista, vaan resurssien uudelleenjako on edessä.

Joiltakin silloin otetaan ja joillekin annetaan.

Tämä voi johtaa vaikeaan polarisaatioon, rauhattomuuteen ja syrjäytymiseen.

Hallinnon, lainkäytön ja demokraattisten osallistumisjärjestelmien on silloin toimittava, jotta siirtymä olisi hallittu.

Tätä ei ole lainkaan pohdittu katsauksessa, vaikka se on oikeusvaltion, demokratian sekä perus- ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisiä kysymyksiä.  

Matalan kynnyksen oikeusturvamekanismien ja erityisvaltuutettujen vahvistaminen 

Oikeusturvan saatavuuden kalleus on hyvin tiedossa. 

Matalan kynnyksen oikeusturvamekanismien odotetaan antavan siihen apua ja myös demokratisoivan oikeusturvan saatavuutta. Näitä ovat esimerkiksi kuluttajariitalautakunta ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Myös erityisvaltuutettujärjestelmällä – tietosuojavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu - pyritään tukemaan kansalaisten oikeuksiin pääsyä. 

Hyvin toimiessaan matalan kynnyksen oikeusturvamekanismit ja erityisvaltuutettujärjestelmä vahvistavat oikeusjärjestystä mahdollistamalla puuttumisen laittomuuksiin ja riitojen ratkaisemisen. 

Ne ohjaisivat kansalaisia myös saamaan aitoa oikeusturvaa sen sijaan, että jäävät sitä vaille tai käyttävät vaihtoehtoisia, mutta tehottomampia oikeusturvakanavia, kuten kanteluita laillisuusvalvojille.

Niiden toimivuus helpottaisi myös tuomioistuinten ja laillisuusvalvojien taakkaa. 

Matalan kynnyksen oikeusturvamekanismit ja erityisvaltuutetut tarvitsevat enemmän tukea ja parempaa lainsäädäntöä.

Tällä hetkellä tulevaisuuskatsauksen ylevät tavoitteet ja todellisuus ovat kaukana toisistaan. 

Puheenvuoro