Hyppää sisältöön

Apulaisoikeuskansleri arvioi rakennusten esteettömyyttä koskevia säännösehdotuksia

Diaarinumero: OKV/1246/1/2016
Antopäivä: 19.2.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoo, että valmisteilla olevissa rakennusten esteettömyyssäännöksissä ei ole huomioitu riittävästi perustuslain ja YK:n vammaisia koskevan yleissopimuksen velvoitteita. Hän saattoi arvionsa ympäristöministeriön tietoon, jotta ministeriö ottaisi sen huomioon säännösten jatkovalmistelussa.

Ympäristöministeriö on laatimassa rakennuslainsäädännön esteettömyysnormeihin uusia säännöksiä, jotka kantelun mukaan heikentäisivät esteettömyyttä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että valtioneuvoston asetusluonnoksen pykäläehdotuksissa ja niitä koskevassa perustelumuistiossa ei ole riittävästi huomioitu perustuslain ja vammaisyleissopimuksen velvoitteita. Syrjinnän kiellolla, esteettömyydellä ja saavutettavuudella, jotka ovat vammaisyleissopimuksen johtavia periaatteita, toteutetaan perustuslaissa turvattua yhdenvertaisuutta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asetusehdotuksen perusteluista tulisi käydä ilmi, millä perusteella säännösten ei katsota heikentävän esteettömyyden tasoa. Perusteluista tulisi myös ilmetä, miten asetusehdotuksen soveltamisalasäännöksen tarkoittama tarkoituksenmukaisuusarviointi tapahtuu. Lisäksi tulisi tarkastella sitä, voisiko kyseinen säännös mahdollisesti rajoittaa maankäyttö- ja rakennuslain rakentamisen esteettömyysvaatimuksia koskevan pykälän soveltamisalaa ja tarkoitusta.