Hyppää sisältöön

Aluehallintovirasto viivytteli erityistilintarkastusta koskevan asian käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/861/1/2011
Antopäivä: 10.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli saattanut Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille erityistilintarkastusta koskevan hakemusasian 12.5.2010. Asiassa annettiin ratkaisu 29.11.2011. Kantelija arvosteli aluehallintovirastoa viivästymisestä. Aluehallintovirasto katsoi selvityksessään, että viivästys asian käsittelyssä oli johtunut aluehallinnon organisaatiouudistukseen liittyvistä muutoksista ja resurssipulasta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtajan huomiota velvollisuuteen käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä. Hakemus oli koskenut asiaa, jonka ratkaisemisella oli ollut merkitystä hakijan oikeusturvan toteutumisen kannalta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että samankaltaisia perusteluita hallintoasioiden käsittelyn viipymiselle on esitetty myös joidenkin muiden aluehallintoviranomaisten toimintaa koskevien kanteluasioiden yhteydessä. Sen vuoksi hän korosti, että toiminnan tehostamishankkeet tai henkilöstön vähentämistarpeet eivät saa merkityksellisellä tavalla vaikuttaa perustuslaissa perusoikeutena turvattuun oikeuteen saada asia käsiteltyä asianmukaisella tavalla ja ilman aiheetonta viivytystä. Tästä syystä hän lähetti päätöksen valtiovarainministeriölle tiedoksi ja edellä todetussa tarkoituksessa huomioon otettavaksi.