Hyppää sisältöön

Aktivointisuunnitelman laatiminen ja asiakkaan neuvonta

Diaarinumero: OKV/878/10/2021
Antopäivä: 21.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota hallintolain edellyttämään asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn sekä aktivointisuunnitelman laatimista koskevien säännösten noudattamiseen.

Perustuslain takaama hyvä hallinto ja hallinnon palveluiden asianmukaisuus edellyttävät, että viranomaisen antamat tiedot ja neuvonta ovat ajantasaisia ja oikeansisältöisiä. Hyvään hallintoon kuuluvan neuvontavelvollisuuden perusteella virkamiehillä on velvollisuus tapauksessa kyseessä olevan kaltaisissa asioissa objektiivisesti tuoda esiin mahdolliset toimintavaihtoehdot, joita asiakkaalla voi eri tilanteissa olla. 

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan viranomaisen on käsiteltävä toimivaltaansa kuuluvat asiat asianmukaisesti, johon kuuluu olennaisena osana velvollisuus käsitellä asioita huolellisesti. Tähän sisältyy asioiden ja asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen huolellinen kirjaaminen. Asiakasta koskevien tietojen ja tapaamisten sekä yhteydenottojen sisältöjen huolellinen kirjaaminen asiakastietojärjestelmään on ratkaisevan tärkeää hyvän hallinnon periaatteiden ja asiakkaan oikeusturvan kannalta. 

Kantelijan aktivointisuunnitelman laatimistilaisuudesta tehdyt kirjaukset olivat niin puutteelliset, että kantelijalle mahdollisesti annetun ohjauksen ja neuvonnan sisältöä ei voitu niiden perusteella selvittää. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan asiaa ei ollut käsitelty asianmukaisesti ja huolellisesti.