Hyppää sisältöön

Aiheettoman maksukiellon lähettäminen ulosotossa

Diaarinumero: OKV/49/1/2014
Antopäivä: 22.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulosotto
Toimenpide: muu toimenpide

Ulosmittaus erään ulosotossa olevan saatavan kattamiseksi oli tapahtunut virheellisesti kahteen kertaan. Kihlakunnanulosottomies oli ensin lähettänyt velallisen työnantajalle ilmoituksen, jonka mukaan osa tämän palkasta tuli tilittää ulosottovirastolle. Perinnässä ollut saatava tuli katetuksi ja velallinen sai postissa kuitin velan maksamisesta. Jonkun ajan kuluttua velallisen työnantaja sai ulosottovirastosta uuden ilmoituksen, jonka mukaan osa palkasta tuli jälleen pidättää ja tilittää ulosottovirastolle saman aiemmin mainitun ulosottovelan kattamiseksi. Työnantaja noudatti määräystä ja tilitti rahavarat ulosottovirastolle.

Valtakunnanvoudinviraston lausunnon mukaan kyse ei ollut kihlakunnanulosottomiehen virheellisestä menettelystä. Lausunnon mukaan uuden maksukiellon tulostus ja aiemman maksukiellon lakkautus olivat tässä tapauksessa menneet ristiin. Tästä syytä tietojärjestelmä oli lähettänyt työnantajalle sekä uuden kertapidätys-maksukiellon että tiedon maksukiellon lakkauttamisesta. Lausunnosta on pääteltävissä, että Valtakunnanvoudinvirasto piti syntynyttä virhettä, kaksinkertaista ulosmittausta, tietojärjestelmän eikä yksittäisen virkamiehen aiheuttamana.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että olipa syy mikä tahansa, niin sellaisen tilanteen syntymistä, että viranomaistyön tai viranomaisen ylläpitämän tietojärjestelmän toiminnan tuloksena asiakkaalle lähetetään maksumuistutus tai hänen työnantajalleen peräti maksukielto ulosmittausasiassa, jossa maksu on jo ulosottovirastolle suoritettu, ei voida pitää asiakkaan oikeusturvan ja viranomaisten hallintotoiminnan asianmukaisuuden kannalta mitenkään hyväksyttävänä. Valtakunnanvoudinvirasto on ylimpänä ulosoton hallintoviranomaisena viime kädessä vastuussa siitä, että ulosoton tietojärjestelmät ovat sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa ulosoton asiakkaiden oikeusturvalle.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri pyysi Valtakunnanvoudinvirastoa ilmoittamaan hänelle viimeistään 31.12.2015, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kyseisen yksittäisen kanteluasian yhteydessä todetun, mutta käsittääkseen yleisemmän ongelman poistamiseksi.

Valtakunnanvoudinvirasto ilmoitti , että se muuttaa ulosoton tietojärjestelmää. Tähän asti suojaosuuksien vuosittaisen muutoksen takia joulukuun puoleen väliin sijoittuvana viikonloppuna tehtävä automaattinen maksukieltojen uudelleentulostus on koskenut myös kertapidätysmaksukieltoja. Tietojärjestelmää muutetaan siten, että kertapidätysmaksukiellot jätetään uudelleentulostuksen ulkopuolelle. Menettely tulee kuitenkin voimaan vasta vuoden 2017 maksukieltojen tulostuksessa joulukuussa 2016, koska vuoden 2016 maksukieltojen tulostukseen ei ole enää mahdollista tehdä tietoteknisiä muutoksia.