Hyppää sisältöön

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Diaarinumero: OKV/2967/10/2021
Antopäivä: 5.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Aalto-yliopiston huomiota yliopistolain noudattamiseen. Ratkaisun mukaan englannin kielen käyttö yliopiston opetuksessa ei saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy. Yliopistolaki antaa yliopistolle harkintavaltaa päättää, missä määrin lakisääteisiä opetus- ja tutkintokieliä ja muita kieliä käytetään opetuksessa. Lainmukaisen harkintavallan rajat kuitenkin ylitetään, jos englannin käyttö syrjäyttää suomen aseman opetus- ja tutkintokielenä.

Aalto-yliopiston antaman selvityksen perusteella englanninkielinen opetus on kauppatieteellisen ja teknillisen alan maisterikoulutuksessa käytännössä syrjäyttänyt suomen kielen ja muuttunut pääasialliseksi opetuskieleksi myös kandidaattiopinnoissa. Selvitys kuvastaa kielellisten oikeuksien toteutumisen näennäisyyttä ja yliopistolain vastaista tilannetta Aalto-yliopistossa.