Hyppää sisältöön

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Diaarinumero: OKV/712/1/2013
Antopäivä: 12.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli sitä, että Aalto-yliopiston rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla kaikkien ylemmän korkeakoulututkinnon kurssien opetuskieli on englanti. Kantelijan käsityksen mukaan opetus tulisi järjestää myös suomeksi.

Yliopistolain 11 §:ssä määritellään yliopistoissa käytettävät opetus- ja tutkintokielet. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopisto voi lisäksi yliopistolain mukaan päättää muun kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa. Apulaisoikeuskansleri katsoi perustuslain 16 ja 17 §:n säännökset huomioon ottaen, että myös suomen ja ruotsin kielten tulee edelleen säilyä perustutkinnon opetus- ja tutkintokielinä. Yliopistolaki jättää kuitenkin melko pitkälti yliopiston itsensä päätettäväksi sen, missä laajuudessa lakisääteisiä opetus- ja tutkintokieliä on käytettävä, ja miten paljon niiden sijasta tai ohella voidaan käyttää muita kieliä. Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Aalto-yliopiston ja sen insinööritieteiden korkeakoulun tietoon käsityksensä yliopistolain kielisäännöksen merkityksestä ja pyysi yliopistoa viimeistään 31.3.2014 toimittamaan tiedon siitä, miten insinööritieteiden maisteriohjelman uudistaminen on edennyt.