Riehtikansler­virgáduv tiäđáttâsjyehim­listo

Registertuállee

Riehtikanslervirgádâh

Kollimčujottâs Snellmaninkatu 1, HELSIG

Postâčujottâs PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 162 902 (kirjimkonttur)

Šleđgâpostâ kirjaamo.okv(at)gov.fi

Tiätusyejivästideijee

Pekka Liesivuori

Postâčujottâs PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Šleđgâpostâ tietosuojavastaava.okv(at)gov.fi

Persovntiäđui kieđâvuššâm tárguttâsah sehe kieđâvuššâm riehtivuáđu

Persovntiäđuh kieđâvuššojeh riehtikanslervirgáduv tiäđáttâsâi jyehim várás. Tiäđáttâsâiguin viestâdeh tiilájeijeid äigikyevdilis aašijn.

Kieđâvuššâm riehtivuáđđun lii registeristum mietâmâš.

Kieđâvuššâmnáál persovntiäđuh

Kieđâvuššâmnáál persovntiäđuh láá registeristum nommâ já šleđgâpostâčujottâs.

Persovntiäđui vuástáväldeeh tâi vuástáväldeejuávhuh

Riehtikanslervirgáduv pargeeh kieđâvušeh persovntiäđuid virgepargoinis.

Tiäđuid iä sirde kuálmád enâmáid tâi aalmugijkoskâsáid servijd.

Persovntiäđui siäiluttemäigi

Persovntiäđuid siäilutteh nuuvt kuhháá ko kevttih jyehimlisto riehtikansler tieđettem toorjân. Tiäđuid sikkoh jyehi tábáhtusâst ko registeristum nuuvt táttu.

Registeristum vuoigâdvuođah

Registeristum ulmust lii vuoigâdvuotâ finniđ tiäđu tast, ete sunjin kyeskee persovntiäđuid kieđâvušeh tâi ete taid iä kieđâvuš, já jis kieđâvušeh taid persovntiäđuid, te vuoigâdvuotâ finniđ peessâm persovntiäđoid.

Registeristum puáhtá táttuđ jieijâs tiäđui vuoigim tâi tievâsmittem, sikkom já kieđâvuššâm raijim sehe tiäđui sirdem vuáháduvâst nuubán. Persovntiäđui kieđâvušmân adelum mietâmâš lii máhđulâš keessiđ maassâd. Maassâdkeessim ij vaaigut tađe oovdeb kieđâvuššâm laavâmiäldásâšvuotân.

Persovntiäđoid kyeskee tiätutáttum já persovntiäđui vuoigiimân tâi tievâsmitmân sehe kieđâvuššâm raijiimân já tiäđui sirdemân kyeskee táttumijd kalga čujottiđ registertuállei.