Riehtikansler já išeriehtikansler

Riehtikansler kocá, ete staatârääđi já president sehe tuámustoovlij já eres virgeomâhái toimâ nuávdit laavâ. Riehtikanslerist láá meid pargoh, moh lohtâseh äššivyeijei, almolij riehti-išedeijeid já love finnim riehtijotteemišedeijei kocemân.

Staatârääđi riehtikansler lii jiešráđálâš, alemus lavâlâšvuotâkoccee ovdâskode riehtiäššialmaa paaldâst. Täsivääldi president noomât riehtikansler. Riehtikansler pargoid hoittáá meid president nomâttem išeriehtikansler já president meridem išeriehtikansler sajasâš.

Riehtikanslerist lii ohtuunis meridemväldi puoh aašijn, moh kuleh suu viirgán. Išeriehtikansler já išeriehtikansler sajasâš čuávdih aašijd, moh kuleh sijjân, siämmáin valdijn ko riehtikansler. Riehtikansler joođeet riehtikanslervirgáduv.

Riehtikansler čuávdá vuosâsaajeest aašijd, moh kyeskih

  • ovdâskoodán
  • täsivääldi presidentân
  • staatârááđán já ton jesânáid sehe ministeriöid
  • alemuid virgeulmuid
  • riehtikanslervirgádâhân
  • aalmugijkoskâsii ohtsâštooimân já aalmugijkoskâsáid aššijd
  • Euroop union aašij aalmuglii valmâštâlmân
  • äššivyeijei kocemân
  • riehtikansler ciälkkámuššáid
  • prinsiipláid tâi vijđáht vaigutteijee koččâmuššáid.

Išeriehtikansler čuávdá aašijd, moh iä vuosâsaajeest kuulâ riehtikanslerân. Keevâtlávt išeriehtikansler čuávdá iänááš uási kuoddâlemaašijn. Išeriehtikansler kocá tuámustoovlij já eres virgeomâhái tooimâ laavâmiäldásâšvuođâ eereeb iärrás tienuuvt, ete kieđâvuš kuoddâlmijd já taha lavâlâšvuotâkocceemkollimijd. Lasseen išeriehtikansler täärhist staatârääđi pevdikiirjijd. Išeriehtikansler tuáimá meid riehtikansler sajasâžžân, já talle suu pargoid hoittáá išeriehtikansler sajasâš.

Riehtikanslerin tuáimá riehtitiettuu tuáhtár Tuomas Pöysti já išeriehtikanslerin riehtitiettuu tuáhtár, värituámmár Mikko Puumalainen. Išeriehtikansler sajasâžžân tuáimá riehtitiettuu lisensiaat, värituámmár Petri Martikainen.