Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr kõskkuum åålǥlaž iʹlmmtemkanaal

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr tåimm iʹlmmteeisuõjjlummuž kõskkuum åålǥlaž iʹlmmtemkanaalân.

Iʹlmmtõõzz puästtadâânnmõõžžâst lij vueiʹtlvaž tuejjeed vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr kõskkuum åålǥlaž iʹlmmtemkanaaʹle, jõs

  • iʹlmmteeisuõjjlummuž koumm takai oudldõõzz teâuddje. Looǥǥ oudldõõzzid
  • iʹlmmteeʹjest ij leäkku vueiʹttemvuõtt tuejjeed iʹlmmtõõzz siisklaž iʹlmmtemkanaaʹle
  • iʹlmmteeʹjest lij vuâđđtõllum mäinn åskkad, što siisklaž iʹlmmtõõzz vuâđald tååimaid jeät leäkku alttääm mieʹrrääiʹjest leʹbe tõn vuâđald veäʹr tuejjummša koon-ne vuâstta jeät vuåittu kässjõõttâd viõkkšânji leʹbe
  • iʹlmmteeʹjest lij vuâđđtõllum mäinn åskkad, što son lij vaarâst šõddâd vueʹstt-tååimai vuâlla iʹlmmtõõzz diõtt.

Iʹlmmtõõzz seeʹrdet tåimmvälddsaž veʹrǧǧnekka leʹbe ministeriaaʹje

Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr serdd iʹlmmtõõzz tåimmvälddsaž veʹrǧǧnekka ij-ǥa jiõčč tuʹtǩǩed iʹlmmtõõzzid. Tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ lij veʹrǧǧneǩ, koon tuâjjan puästtadâânnmõõžži vuåppmõš da tõid kuõskki iʹlmmtõõzzi ǩiõttʼtõõllâm lääʹjjšiõttummuž mieʹldd kooll. Jõs tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ ij leäkku, iʹlmmtõõzz seeʹrdet tõn ministeriaaʹje, koon vaaldâšmsueʹrj iʹlmmtõs kuâskk. Seerd tuejjeet ǩirrsânji, jõs iʹlmmtõõzzâst lij kõõččmõš ääjtõõlǩani da tuõđlânji vaareei veäʹr tuejjummšest tiõrvâsvuõđ leʹbe staanvuõđ vuâstta.

Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr ij kuuitâǥ seeʹrd čiõlggsânji iʹlmmteeisuõjjlummuž suåvldemvuuʹd åålǥpeälla kuâđđjeei ǩeeʹrjtõõzzid tåimmvälddsaž veʹrǧǧniiʹǩǩid. Näkam ǩeeʹrjtõõzzid jeät ni ǩiõttʼtõllu vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest kueʹdlmen.

Tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ leʹbe ministeria tuʹtǩǩad iʹlmmtõõzz

Tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ leʹbe ministeria ärvvtââll, suåvldet-a iʹlmmtõʹsse da iʹlmmteeja iʹlmmteeisuõjjlemlääʹjj. Tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ leʹbe ministeria seʹlvvat iʹlmmtõõzz tuõʹllʼjummuž da alttad taarb mieʹldd tååimaid kässjõõttâm diõtt veäʹr tuejjummša koon-ne vuâstta.

Tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ leʹbe ministeria mušttal iʹlmmteeja tuejjuum tååimain.