Mâid vuõiggâdvuõtt­kansler tuejjad?

Riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansler tåimm pââimõs lääǥǥlažvuõttvuåppjen. Vuõiggâdvuõttkansler vuäpp riikksuåvtõõzz da presideeʹnt toiʹmmjummuž lääʹjjmeâldlažvuõđ. Lââʹssen vuõiggâdvuõttkansler vuäpp, što veʹrǧǧneeʹǩǩ jääʹǩǩte lääʹjj da tuejjee õõlǥtemvuõđeez. Meerla vuäiʹtte tuejjeed vuõiggâdvuõttkansleera kueʹddelm veʹrǧǧneeʹǩǩ toiʹmmjummšest, koon eppâʹlle lääʹjjvuâsttsiʹžžen.

Vuõiggâdvuõttkansler da vuõiggâdvuõttäʹššooumaž

Lääʹddjânnmest lie kueʹhtt pââimõs, čõnnsâʹttem lääǥǥlažvuõttvuåppi: riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansler da eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumaž. Väʹlddvueʹzzin seämmanallšem tåimmvälddsažvuõđin huõlǩani lääǥǥlažvuõttvuåppji tuâjain lie jeärtõõzz.

Looǥǥ vuõiggâdvuõttkansleeʹr da vuõiggâdvuõttäʹššoummu tuâjai jeärtõõzzin.