Mâid vuõiggâdvuõtt­kansler tuejjad?

Riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansler tåimm pââimõs lääǥǥlažvuõttvuåppjen. Vuõiggâdvuõttkansler vuäpp riikksuåvtõõzz da presideeʹnt toiʹmmjummuž lääʹjjmeâldlažvuõđ. Lââʹssen vuõiggâdvuõttkansler vuäpp, što veʹrǧǧneeʹǩǩ jääʹǩǩte lääʹjj da tuejjee õõlǥtemvuõđeez. Meerla vuäiʹtte tuejjeed vuõiggâdvuõttkansleera kueʹddelm veʹrǧǧneeʹǩǩ toiʹmmjummšest, koon eppâʹlle lääʹjjvuâsttsiʹžžen.