Vuõiggâdvuõtt­kansler da veäʹǩǩ­vuõiggâdvuõtt­kansler

Vuõiggâdvuõttkansler vuäpp, što riikksuåvtõõzz da presideeʹnt di suudišttmi da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummuš jääʹǩǩat lääʹjj. Vuõiggâdvuõttkansleeʹrest lie še äʹššvuejjʼji, õõlmâs vuõiggâdvuõttvieʹǩǩteeʹji da lååʹv vuäǯǯam suudõõttâmvieʹǩǩteeʹji vuåppma õhttneei tuâj.

Riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansler lij čõnnsâʹttem, pââimõs lääǥǥlažvuõttvuåppi eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu lââʹssen. Tääʹssvääʹld presideʹntt nõõmat vuõiggâdvuõttkansleeʹr. Vuõiggâdvuõttkansleeʹr tuâjaid hoiʹddje še presideeʹnt nõõmtem veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler da presideeʹnt veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr sâjjsaž.

Vuõiggâdvuõttkansleeʹrest lij õhttu mieʹrreemväʹldd pukin verggses kuulli aaʹššin. Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler da veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr sâjjsaž čåuʹdde aaʹššid, koi ǩiõttʼtõõllâm kooll suännaid, seämma vaaʹldin ko vuõiggâdvuõttkansler. Vuõiggâdvuõttkansler jååʹđat vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr.

Vuõiggâdvuõttkansler čåudd vuõss-sâjjsânji aaʹššid, kook kueʹsǩǩe

  • eeʹttiǩ-kååʹdd
  • tääʹssvääʹld presideeʹnt
  • riikksuåvtõõzz da tõn vuäzzlaid di ministeriaid
  • pââimõs veʹrǧǧoummid
  • vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr
  • meeraikõskksaž õhttsažtoiʹmmjummuž da meeraikõskksaž aaʹššid
  • Euroopp unioon aaʹšši meersaž valmštõõllmõõžž
  • äʹššvuejjʼji vuåppmõõžž
  • vuõiggâdvuõttkansleeʹr ciâlklmid
  • prinsiipplaž leʹbe kookkas kuõʹddi kõõččmõõžžid.

Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler čåudd aaʹššid, kook jie vuõss-sâjjsânji kuul vuõiggâdvuõttkansleera. Tuejjeem tääʹzzest veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler čåudd šuurmõs vueʹzz kueʹddlâʹsttemaaʹššin. Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler vuäpp suudišttmi da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummuž lääʹjjmeâldlažvuõđ jeäʹrbi mieʹldd ǩiõttʼtõõleeʹl kueʹdlmid da tuejjeeʹl lääǥǥlažvuõttvuåppâmkõʹllʼjummšid. Lââʹssen veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler tääʹrǩast riikksuåvtõõzz påʹrddǩiiʹrjid. Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler tåimm še vuõiggâdvuõttkansleeʹr sâjjsiʹžžen, da teʹl suu tuâjaid håidd veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr sâjjsaž.

Vuõiggâdvuõttkansleeʹren tåimm vuõiggâdvuõtt-tiõtti dåhttar Tuomas Pöysti da veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹren vuõiggâdvuõtt-tiõtti dåhttar, väärrsuʹvddi Mikko Puumalainen. Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr sâjjsiʹžžen tåimm vuõiggâdvuõtt-tiõtti lisensiatt, väärrsuʹvddi Petri Martikainen.