Täujja kõččum kõõččmõõžž

Takai ääʹšš kueʹdlmest da tõn tuejjummšest

Jeeʹresnallšem kueʹddelmääʹšš da vuõiggâdvuõttkansleeʹr tåimmväʹldd

Kueʹddelmääʹšš seʹlvtummuš da čåuddmõõžž valmštõõllmõš

Kueʹddelm čåuddmõš