Riehtikansler­virgáduv äššihaldâšem­vuáhádâh Vahva

Riehtikanslervirgáduv äššihaldâšemvuáhádâh Vahvan vyerkkejuvvojeh äššikieđâvuššâm vaattâm tiäđuh, mieldi luhâmáin áášán lohtâseijee persovntiäđuh, riehtikanslervirgádâhân šleđgâlávt toimâttum äššikieđâvušmân lohtâseijee äššikirjeh já tiätu pááppárhäämist puáttám äššikiirjijn sehe riehtikanslervirgáduvâst rahtum äššikirjeh.

Registertuállee

Riehtikanslervirgádâh

Kollimčujottâs Snellmaninkatu 1, HELSIG

Postâčujottâs PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 162 902 (kirjimkonttur)

Šleđgâpostâ kirjaamo.okv(at)gov.fi

Tiätusyejivästideijee

Pekka Liesivuori

Postâčujottâs PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Šleđgâpostâ tietosuojavastaava(at)okv.fi

Persovntiäđui kieđâvuššâm tárguttâsah sehe kieđâvuššâm riehtivuáđu

Persovntiäđuh kieđâvuššojeh riehtikansler laavâst asâttum lavâlâšvuotâkocceempargo olášuttem várás já riehtikanslervirgáduv pargoadeleijee- já virgeomâhâšpargoi hoittám várás.

Kieđâvuššâm riehtivuáđđun lii almos tiätusyejiasâttâs 6 artikkâl 1 saje c –vyelisaje já máhđulii äššikirjeamnâstuv eromâš persovntiätujuávhoid kullee tiäđu uásild almos tiätusyejiasâttâs 9 artikkâl 2 saje g -vyelisaje.

Kieđâvuššâmnáál persovntiäđuh

Äššihaldâšemvuáháduvâst kieđâvuššojeh riehtikanslervirgâduvâst kieđâvuššâmnáál aššijd já äššikirjijd lohtâseijee nommâ- já ohtâvuotâtiäđuh sehe ääši já äššikiirjij ohtâlistem- já kieđâvuššâmtiäđuh. Riehtikanslervirgádâhân toimâttum já äššihaldâšemvuáhádâhân vyerkkejum äššikirjeh sättih anneeđ sistees maid peri persovntiäđuid.

Persovntiäđui vuástáväldeeh tâi vuástáväldeejuávhuh

Riehtikanslervirgáduv pargeeh kieđâvušeh persovntiäđuid virgepargoinis. Toos lasseen ovdâskode riehtiäššialmaa kanslia kirjimkontturist lii staatârääđi riehtikansler já ovdâskode riehtiäššialmaa pargoi juávust adelum laavâ olášuttem várás peessâm äššihaldâšemvuáháduv tiäđoid eereeb äššikirjeamnâstâh.

Äššihaldâšemvuáháduv tiäđuid iä sirde kuálmád enâmáid tâi aalmugijkoskâsáid servijd.

Persovntiäđui siäiluttemäigi

Ääši kieđâvuššâmnáál piäijoo nommâ já ohtâvuotâtiäđuh já ääši kieđâvuššâmtiäđoid lasettum uásipeelij nommâ- já ohtâvuotâtiäđuh siäiluttuvvojeh pisovávt.

Äššikirjijd lohtâseijee persovntiäđuh já šleđgâliih äššihaldâšemvuáhádâhân vyerkkejum äššikirjeh siäiluttuvvojeh riehtikanslervirgáduv arkkâdâhnjuolgâdusâst miäruštâllum ääigi.

Registeristum vuoigâdvuođah

Registeristum ulmust lii vuoigâdvuotâ finniđ tiäđu tast, ete sunjin kyeskee persovntiäđuid kieđâvušeh tâi ete taid iä kieđâvuš, já jis kieđâvušeh taid persovntiäđuid, te vuoigâdvuotâ finniđ peessâm persovntiäđoid.

Registeristum ulmust lii vuoigâdvuotâ vaattâđ registeristum ulmui kyeskee epitärhis já feilâlij persovntiäđui vuoigim já, ko váldoo huámmášumán tiäđui kieđâvuššâm tárguttâs, vuoigâdvuotâ tievâsmittiđ vááijuvlijd persovntiäđuid.

Registeristum puáhtá táttuđ, ete registertuállee räijee kieđâvuššâm, jis registeristum lii pahudâm, ete persovntiäđuh iä toolâ tiäivás. Talle persovntiäđui kieđâvuššâm räijejuvvoo ááigán, mon siste registertuállee puáhtá visásmittiđ toi tiäivás toollâm.

Persovntiäđoid kyeskee tiätutáttum já persovntiäđui vuoigiimân tâi tievâsmitmân sehe kieđâvuššâm raijiimân kyeskee táttumijd kalga čujottiđ registertuállei.