Vuonna 2021 vireille tulleiden kanteluiden suurimmat kohderyhmät

Kohderyhmä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Prosentuaalinen määrä (%) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Valtioneuvosto tai ministeriö 18%
Poliisi 13%
Terveydenhuolto 11%
Sosiaalihuolto ja -vakuutus 11%
Yleinen tuomioistuin 10%
Kunnallishallinto 6%
Muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava 4%
Asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies 4%
Syyttäjä 4%
Muut 19%