Klagomålen som anhängiggjorts under 2021 riktade sig i huvudsak mot följande sektorer

Sektor Sort the table ascending by the column Procentuell mängd (%) Sort the table ascending by the column
Statsrådet och ministerierna 18%
Polisen 13%
Hälso- och sjukvården 11%
Socialvård och socialförsäkring 11%
Allmänna domstolar 10%
Kommunförvaltningen 6%
Övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter 4%
Advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd 4%
Åklagaren 4%
Övriga 19%