Hoppa till innehåll

Du kan följa med justitiekanslersämbetet på Twitter

Utgivningsdatum 19.4.2018 14.59
Pressmeddelande

Justitiekanslersämbetet har öppnat ett Twitterkonto. Kontot hittas under namnet @oikeuskansleri.

Det huvudsakliga innehållet utgörs av justitiekanslerns klagomålsavgöranden, utlåtanden, meddelanden och inlägg. Klagomål och andra ärenden sköts även i fortsättningen via registraturen.

Justitiekansler Tuomas Pöysti kommer även i fortsättningen att uppdatera sitt eget konto @thpoysti.

Välkommen att följa med!

www.twitter.com/oikeuskansleri

Gammalt innehåll